Hakkımızda

 1. TARİHÇE:

Firmamız piyasa koşullarına yeni bir soluk getirme çabasına bağlı olarak İstanbul’da küçük bir tesiste temelleri atılarak kurulmuştur.Kurucumuzunuzun yıllar boyu aldığı eğitimler ve tecrübelerinin birikimi ile sektöre yeni bir soluk ve yeni anlayış getirme hedefleri ışığında yolumuza emin adımlarla devam etmekteyiz.

 

 1. VİZYON

Kurumsal yapıya kavuşarak, çikolata ve şekerleme pazarında butik üretim yapan ulusal ve uluslararası lider marka olmaktır.

 

 1. MİSYON
 2. Titizlik, Mükemmeliyetçilik

İşimizle ilgili her faaliyeti en ince ayrıntısına kadar en güzel, en doğru şekilde yapmaya çalışırız. Farkın detaylarda gizli olduğunu bilir, mükemmele ulaşmaya çalışırız.

 

 1. Yenilikçilik, Öncülük ve Dinamiklik

Ülkemiz ve dünyada meydana gelen gelişmeleri izler, işimizle ilgili konularda yenilikçi ve öncü oluruz. Yenilikçi, dinamik ve esnek yapımız bizim rekabet üstünlüğümüzdür.

 

 1. Kalite ve Müşteri Odaklılık

Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizde kalite standartlarını korumak ve geliştirmek bizim vazgeçilmez hedefimizdir. Ayrıca bölümler arası koordinasyon ve iç müşteri yaklaşımı da temel gerekliliklerimizdir.

 

 1. Güvenilirlik ve İstikrar

Elde ettiğimiz marka değerimizi korumak, geliştirmek, güvenilir ve istikrarlı bir kurum olmak geleceğimizin teminatıdır.

 

 1. Bilgi ve Tecrübe

Edindiğimiz bilgi ve tecrübeler bizi besleyen ana damarlarımızdır. Bireysel, ekip halinde ve örgütsel öğrenme ve gelişim bizim için kilit roldedir.

 

 1. Kuruma Bağlılık

Bizleri bir arada tutan işimize ve işyerimize sahip çıkarız. İşle ilgili konularda kurumun menfaatlerini her şeyin önünde tutar, kuruma bağlılığımızdan taviz vermeyiz.

 

 1. Dürüstlük, Adalet ve Eşitlik

Bizi ayakta tutan ve gelecekte yolumuzu doğrulayacak olan bu değerlerdir. Kendi içimizdeki ve tüm paydaşlarla olan ilişkilerimizi dürüst, adil ve eşit bir yapıda sürdürürüz.

 

 1. Etik Değerler

Tüm faaliyetlerimizi ilgili mevzuat ve evrensel etik ilkelere uygun şekilde yürütürüz. Bizim için, etik değerlere uygun hareket etmek her türlü kaygının önünde gelen olmazsa olmazımızdır.

 

 

 1. KALİTE, GIDA GÜVENLİĞİ, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kalite, gıda güvenliği, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının karşılanması, gerekli sistemlerin kurularak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirmek.

 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt ederiz:

 

 1. Tüm süreçlerimizde standartlaşma ve sürdürülebilirliği sağlamak
 2. Ürünlerimizi yenilikçi teknoloji ve yöntemler kullanarak en kaliteli, güvenilir ve gıda bütünlüğünü koruyacak şekilde üretmek, sektörde öncü olmak
 3. Ürün ve hizmetlerimizde satın alınan hammaddeden, doğrudan satış yapılan tüketiciye kadar gıda güvenliği zincirini garanti altına alarak hijyenik ürünler sunmak; müşterilerin isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamak ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak
 4. Çevresel etkileri ve boyutları minimuma indirgeyerek alınacak önlemleri tespit etmek ve uygulamak
 5. Çevresel kirliliği önlemek amacı ile her türlü atık oluşumunu ve doğal kaynak tüketimini en aza düşürmek
 6. Geri kazanılabilir malzemeler kullanmak ve geri dönüşüm yükümlülüklerini yerine getirmek
 7. Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacı ile çalışma ortamlarındaki iş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit ederek bunları bertaraf etmek
 8. Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, çalışanlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmak
 • Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarla ilgili iş süreçlerimize ait performans göstergelerini kalite, gıda güvenliği, çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda sürekli iyileştirerek verimliliği ve rekabet gücünü artırmak